Advocaat van Koning Albert ergert zich: “Hij heeft zoiets nooit gezegd en het was ook nooit zijn bedoeling geweest”

bron: Dag Allemaal
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Koning Albert heeft dan toch besloten om zijn DNA af te staan. Al moest daar wel eerst een dwangsom van 5.000 euro per dag voor worden uitgesproken.

Koning Albert zijn advocaat Alain Berenboom ergert zich als men zegt dat de vorst weigerde om zijn DNA af te staan. “Dat heeft hij nooit gezegd en was ook nooit de bedoeling”, is de advocaat duidelijk in Dag Allemaal.

In oktober van vorig jaar had het hof van beroep nochtans al de opdracht aan de koning gegeven om DNA af te staan.  “Dat vond de koning voorbarig”, gaat z’n advocaat Alain Berenboom verder. “Op het toneel begin je het tweede bedr?f toch niet te spelen voor het eerste bedrijf afgelopen is.” 

“Daarom wil ik benadrukken dat koning Albert nooit geweigerd heeft om z’n DNA af te staan. Hij was enkel van mening dat die test deel uitmaakt van een ander proces dat zelfs niet begonnen is. Maar de koning is ook een voorbeeldig burger. Enkele weken geleden bevestigde het hof van beroep dat die test er wel degelijk moet komen, en dat bevel volgde de koning strikt op."