Koning Filip schenkt deze twee personen gratie
PMN

Koning Filip heeft de macht om iemand gratie te verlenen. Concreet betekent dit dat de persoon in kwestie zijn straf deels of volledig kwijtgescholden wordt.

Het is ook iets dat koning Filip elk jaar doet. Afgelopen jaar hebben 1.015 mensen een verzoek tot gratie ingediend. Een kleine meerderheid waren Franstaligen.

In mei 2020 schonk koning Filip gratie aan twee personen die een boete hadden gekregen voor een verkeersinbreuk. De boetes en rijverboden werden kwijtgescholden nadat er nieuwe elementen waren opgedoken.

In 2019 schonk de vorst nog zeven keer gratie en in 2018 dertien keer. “Genade wordt uitzonderlijk toegekend en dat blijft zo”, legt minister Vincent Van Quickenborne uit in Primo.

“In dossiers van fysiek geweld kan er geen genade zijn. Wij hebben het volste vertrouwen in een uitspraak van de rechter.”

“Dan is er geen beroep meer mogelijk, maar soms komen er nieuwe elementen aan het licht. In die omstandigheden kan het menselijk zijn om in te grijpen door de straf gedeeltelijk of geheel vrij te schelden.”

Meer nieuws

Meer nieuws

.