Hilde Van Mieghem haalt hard uit naar Bart De Pauw: “Zo hypocriet”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

Bart De Pauw moet hoogstwaarschijnlijk in de lente van 2021 voor de rechtbank verschijnen. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

De tv-maker en zijn vrouw Ines konden inmiddels het dossier inkijken. Ze vonden daar geen enkel bewijs. Ze eisen nu zelf een zware schadevergoeding van de VRT.

Hilde Van Mieghem steunt de vrouwen die een klacht hebben ingediend tegen Bart. Mogelijk zal Hilde ook opgeroepen worden als getuige in de zaak.

“Ik heb gezien hoe respectvol advocaat Mussche omging met de betrokken vrouwen. Sommige van hen waren zéér bang om zich burgerl?ke part? te stellen, en ik heb gezien hoe meester Mussche zelfs geen enkele poging heeft gedaan om hen daartoe te overhalen. Dat vind ik erger dan wat men over m? zegt.”

"Hij doet alsof die vrouwen idiote trienen zijn"

Hilde heeft ook haar bedenkingen bij het filmpje dat Bart maakte om uit te leggen wat er precies aan de hand was. “Hoe idioot kan je zijn? Maar toen hij ’s anderendaags in ‘ VTM Nieuws’ de feiten minimaliseerde, dacht ik: ‘Dit kan echt niet, die hypocrisie!’ 

“Hij deed alsof al die vrouwen idiote trienen waren die niet eens tegen een lief sms’je konden. Ik kende de inhoud van sommige van die sms’en, en toen Ruth Joos me belde, heb ik op Radio 1 impulsief mijn gedacht gezegd en diezelfde avond ook in ‘Terzake’. 

“Mevrouw De Pauw beweert nu dat ik ‘te pas en te onpas leugens blééf vertellen’, maar sindsdien heb ik elk interview en praatprogramma geweigerd. Ik heb zelfs nooit meer iets over de zaak gezegd, tot nu. Als zij in staat is om zichzelf zo te beliegen, moet ze dat vooral doen.”