Luna bijzonder hard voor vader Willy Sommers: “Speciaal om die reden naar Gent getrokken”

door: COS
Afbeelding bron: Photonews

Willy Sommers moest vorige week zijn 18-jarige dochter Luna uitzwaaien. Ze trok naar Gent om er criminologie te gaan studeren.

Een nieuwe studie betekent vaak nieuwe vrienden, maar Luna is naar eigen zeggen geen persoon om spontaan op iemand af te stappen. Dat ze de dochter is van een populaire zanger vindt ze helemaal geen goede beweegreden om een gesprek aan te binden. “Daar ben ik altijd waakzaam voor.”

“Als iemand te veel vragen stelt over papa, reageer ik heel kort of antwoord ik zelfs niet”, zegt ze in Story. “Ik heb speciaal voor Gent gekozen omdat niemand me daar kent. Dat lukt ook aardig … Tot ik met papa over straat loop.”

Zelfs met zonnebril en een mondmasker herkennen de fans Willy Sommers. “Ongelooflijk”, zegt hij zelf. “Ik merk het zelf niet meer als ze me aanstaren, maar Luna wel. Ze vindt dat vervelend, maar ik wil altijd vriendelijk zijn tegen iedereen.”