Voor royaltykenner is het simpel: ‘Enkel daarom zette Albert de ontmoeting met Delphine op poten’

door: COS
Afbeelding bron: Photonews

Afgelopen weekend ontvingen koning Albert II en koningin Paola de kersverse prinses, Delphine van Saksen-Coburg. Niemand had die ontmoeting zien aankomen.

Ook royaltykenners waren met verstomming geslagen, toen ze het nieuws over de ontmoeting hoorden. Voor Jo De Poorter is het echter heel duidelijk waarom Albert de ontmoeting op poten zette.

“Hij heeft dit gedaan omdat er geen andere route was”, zegt Jo aan HLN. “Deze kwestie heeft zoveel reputatieschade aangericht. Aan koning Albert zelf, maar ook aan de gehele Belgische monarchie.”

“Er zal door het staatshoofd niet alleen een duchtig woordje gesproken zijn, de publieke opinie was zo overweldigend, zo helder en zo overtuigd, dat er geen andere oplossing was om Alberts eigen hachje en dat van het koningshuis te redden”, aldus een scherpe royaltykenner.