Bijzondere oproep voor alle moskeeën in ons land naar aanleiding van herdenking aanslagen Brussel

bron: Het Laatste Nieuws
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Twee jaar geleden stond in België de wereld stil. In totaal ontploften er drie bommen in Brussel met tal van slachtoffers tot gevolg.

Vandaag herdenken we deze tragische dag uit de geschiedenis van ons land. De Moslimexecutieve heeft vandaag ook een oproep gedaan aan alle moskeeën in ons land.

“Als Belgische moslims worden wij nog meer getroffen door deze gruwelijke daden in naam van de islam, waardoor de perceptie van onze gemeenschap heel negatief beïnvloed wordt. Zozeer zelfs dat wat vroeger de waardigheid in het islamitische geloof belichaamde, nu overschaduwd wordt en wantrouwen, angst of verwerping oproept”, luidt het bij Het Laatste Nieuws.

De moskeeën worden opgeroepen om tijdens de herdenkingsdagen van de aanslagen van 22 maart 2016 gedurende het vrijdaggebed een ogenblik van gemeenschappelijk gebed te wijden ter ere van de slachtoffers. “Het is aan ons om onze toekomst in eigen handen te nemen en (...) met z’n allen een tegenwicht te bieden aan hen die de islam hebben gegijzeld om hun oorlogszuchtige en chaotische drift te verzadigen, waarbij ze de universele waarden van ons geloof, die wij delen met alle mensen, met de voeten treden."