“Koning Filip speelt een vies spel en prins Laurent is het slachtoffer, een schande”

bron: Dag Allemaal
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Binnenkort mag Prins Laurent zich gaan verdedigen in Kamer in de hoop dat hij zo zijn dotatie kan behouden. Het komt blijkbaar koning Filip wel allemaal goed uit.

Voor wie het vergeten moest zijn, even opfrissen wat er aan de hand is. Prins Laurent had zonder toestemming een receptie bijgewoond op de Chinese ambassade. Bovendien was de prins ook nog eens in uniform. De regering vond dit totaal niet kunnen en besloot om de dotatie van prins Laurent met 15% te verminderen. De prins is het daar uiteraard niet mee eens en wil nu de zaak in de Kamer bespreken.

Advocaat Laurent Arnauts heeft een duidelijk doel voor ogen. “Laurent moet zijn volledige dotatie blijven behouden”, zegt de advocaat van de prins in Dag Allemaal. “We betwisten dat er een fout is begaan. We gaan ten minste voor een vermindering van de 46.000 euro die de ministerraad voorstelt. Bijna een heel jaarloon, dat is ongezien. Maar eigenlijk zullen we vooral een alternatief voorstellen.”

“De dotatiewet is te vaag en wij stellen voor de regels te verduidelijken. Zo vermijden we politieke willekeur en toekomstige problemen. Daar is het om te doen, toch? Dat is in handen van het parlement, natuurlijk, dat in deze zaak optreedt als rechter. Ik kan alleen maar hopen dat het in eer en geweten zal oordelen.”

Royaltywatcher Thierry Debels, die nog maar net een boek uit heeft over prins Laurent, denkt dat er meer aan de hand is. Volgens hem is het een vies spel van koning Filip en de N-VA. “De straf, die prins Laurent opgelegd is, vind ik buitensporig. En dan dreigt men nu ook nog eens met een extra sanctie." 

"Oké, hij had voor zijn bezoek aan de Chinese ambassade toestemming moeten vragen aan de regering. Maar is het allemaal zo erg? Ik heb het gevoel dat prins Laurent dienstdoet als bliksemafleider. De deal binnen de regering lijkt me: N-VA laat de koning met rust, maar prins Laurent mag dan wel de boksbal zijn. Een schande!"