“Theo Francken vertelt grove leugens: Onveilig, onvoldoende en oncomfortabel”

bron: Belga
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) trekt aan de alarmbel nadat gisteren agenten werden aangevallen door illegalen tijdens een controle-actie op een snelwegparking. “We moeten acties blijven voeren en illegalen blijven terugsturen, zoniet zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan”, reageerde Francken. "Grove leugens", reageert de socialistische transportvakbond BRTB-ABVV nu.

Theo Francken beweert dat de vakbond niets onderneemt en zij schuld treffen aan dergelijke voorvallen. Volgens BRB-ABVV werd al in 2015 een zwarboek gepubliceerd om het probleem aan te kaarten. “Die zwartboeken kregen trouwens ruime persbelangstelling en kunnen niet aan de aandacht van de politieke verantwoordelijken ontsnapt zijn. Hoe durft Theo Francken te beweren dat de vakbond niets doet ter zake”, vraagt de vakbond zich af. “De BTB-ABVV is geschokt over deze grove leugen.”

 “In hetzelfde zwartboek klaagden we ook de plaag van ladingdiefstallen aan. Eén op de vier van de door ons ondervraagde truckers werd er al mee geconfronteerd. Camerabewaking beperkt zich ook meestal tot de benzinestations, en is er onvoldoende op en rond de parking. Dan zwijgen we nog over het tekort aan parkeerplaatsten, de defecte sanitaire installatie en de te weinig douches”, luidt het.

De vakbond haalt fel uit naar Francken. Volgens hen moet hij eindelijk zijn verantwoordelijkheid opnemen. “We klagen al 10 jaar de lamentabele situatie langs de snelwegparkings aan, misschien kan Francken eindelijk werk maken van een oplossing”, aldus de vakbond.