Het ziet er niet goed uit voor prins Laurent want hij heeft iets belangrijks over het hoofd gezien

bron: Het Nieuwsblad
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Prins Laurent heeft een brief van negen pagina’s laten opstellen door zijn advocaat. In die brief is zelfs sprake van de schending van de mensenrechten.

De advocaat van de prins beroept zich op de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens, meer bepaald artikel 8 en 6. Artikel 8 stelt dat iedere mens recht heeft op respect voor zijn privé-leven. De prins vindt dus dat de regering te streng voor hem is.

In artikel 6 staat dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. Laurent stelt dit ernstig in vraag aangezien al er veel in de media is verschenen. “Daar heeft hij wel een punt”, geeft grondwetspecialist Hendrik Vuye toe in Het Nieuwsblad. “De regering heeft al zoveel gelekt naar de media dat er een schijn van partijtigheid kan ontstaan en de wet is ook zeer vaag.”

Maar de brief blijft sowieso wel zeer opvallend. “Dat is zo”, gaat Vuye verder. “Premier Michel heeft de prins meermaals de kans geboden om hem de wet beter uit te laten leggen. Dan kan Laurent nu moeilijk zeggen dat de wet voor hem vaag is.”