Prins Laurent haalt zwaar uit: "Dit is een schending van rechten van de mens"

bron: De Standaard
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Prins Laurent heeft via zijn advocaat een serieuze waarschuwing naar de regering gestuurd. Volgens de prins dreigt de regering de mensenrechten te schenden als het zijn dotatie intrekt.

Koning Filip gaf als familiehoofd de toestemming aan de regering om een deel van de dotatie van Laurent in te trekken na diens aanwezigheid op een feestje van de Chinese ambassade. Laurent had geen toestemming gekregen om daar te zijn.

In een zeven pagina's tellende brief verdedigt de prins nu zichzelf. Hij doet dat kort voor het moment dat de federale regering een beslissing zal nemen over zijn dotatie. Volgens zijn advocaat is de wet waarop de regering zich beroept, in strijd met de rechten van de mens en de grondwet. Zo zou België veroordeeld kunnen worden voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.