Francken razend na beslissing over “imam die gevaar is voor onze samenleving”

bron: VTM-Nieuws
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft een geweldig probleem. Hij slaagt er maar niet in om een imam het land uit te krijgen.

Francken wil de verblijfsvergunning van de imam van de Grote Moskee in Brussel intrekken. Hij doet nadat hij naar eigen zeggen erg duidelijke signalen heeft opgevangen over dat de imam "salafistisch, zeer radicaal, zeer conservatief is en een gevaar vormt voor onze samenleving en onze nationale veiligheid", zo meldt VTM-Nieuws.

Francken trok de verblijfskaart van imam Sewif in. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigde die beslissing. Volgens hen kan er niet aangetoond worden dat de imam een gevaar vormt voor onze samenleving.

Maar Francken bijt van zich af en gaat nu in cassatie tegen die beslissing. Hij wil dat de verblijfsvergunning van de imam opnieuw wordt ingetrokken.