Maggie De Block teleurgesteld: "Ik vind het niet altijd even rechtvaardig"

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Maggie De Block is onze minister van Volksgezondheid. De laatste tijd ligt ze erg onder vuur.

“Alle pijlen werden gericht op de minister van Volksgezondheid, ook al was het niet altijd mijn bevoegdheid. Wanneer het over het beheer van deze crisis gaat, word ik van veel beschuldigd. Ik vind dat het niet altijd gerechtvaardigd is, maar ik kan het begrijpen. Burgers maken zich zorgen over hun gezondheid en die van hun dierbaren, dus kijken ze naar de minister van Volksgezondheid”, reageert Maggie De Block in de Waalse pers.

“Het uitgangspunt is altijd de mening van wetenschappers geweest, maar er was niet altijd consensus en het was aan de politiek om te beslissen. Als die situatie kritiek oplevert, is het aan politici om het aan de burger uit te leggen. We hebben altijd geprobeerd te beslissen op basis van de beste kennis van het moment. Maar gezien het aantal dingen dat we niet wisten over het virus (en er zijn er nog veel), waren deze keuzes, terugkijkend, niet altijd optimaal.”

“Of ik ooit gedacht heb aan ontslag? Nee, tijdens de crisis heb ik altijd de verantwoordelijkheid genomen en dat zal ik blijven doen zolang ik minister ben. Ik ben huisarts: als de patiënt er slecht aan toe is, is dit niet het moment om te vluchten."