Oud-rechter over waarom zaak-De Pauw al zo lang aansleept: “Dat heeft Bart ook zelf gezocht”

door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Na 2,5 jaar onderzoek wil het parket Bart De Pauw voor de rechter brengen. Een eventueel proces zal ten vroegste voor begin 2021 zijn, ruim drie jaar na de feiten. In Dag Allemaal verklaart gewezen rechter Jan Nolf waarom deze zaak al zo lang aansleept.

De achterstand van het Belgische gerecht is een eerste belangrijke verklaring waarom deze zaak vandaag nog steeds niet werd afgehandeld. Maar oud-rechter Jan Nolf wijst in het weekblad zeker niet alleen onze trage justitie met de vinger.

Bart De Pauw heeft het in zekere zin zelf gezocht”, meent h?. “Eigenl?k was deze zaak geknipt voor herstelbemiddeling, een regeling in der minne. De Pauw heeft dat echter onmogel?k gemaakt door z?n gebrek aan schuldinzicht. Als je voor de volledige vr?spraak gaat, zoals h? doet, dan is een proces op den duur nog de enige mogel?kheid.”

Een snelle afhandeling van de zaak-De Pauw werd volgens De Nolf ook bemoeil?kt omdat het om een mediaproces gaat. “Dat zagen we in het verleden wel vaker”, zegt h?. “Zodra de pers boven op een zaak zit, begint het gerecht er met volle moed aan. Maar vervolgens gaat men op de rem staan. Ik vermoed dat magistraten dat doen om mediagenieke zaken te laten bekoelen. In het heetst van de str?d vraagt de publieke opinie om bloed. Na een paar jaar is die woede getemperd, en kan je rationele beslissingen nemen.”