VTM

Er wordt Koen Wauters plots heel wat duidelijk in ‘Beat VTM’

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Morgen is Koen Wauters aan zet in ‘Beat VTM’. Wat zijn opdracht is, dat weten we niet.

Koen Wauters tot op de opnamedag zelf ook niet wat zijn opdracht was. “Ik moest in een hotel overnachten en daar zou ik het wel horen. Ik werd ’s nachts plots uit m?n bed gelicht en kreeg van m?n coach de opdracht zo snel mogel?k naar beneden te komen. Wat niet gelukt is, want ik was daar niet echt op voorzien. Maar soit, toen kreeg ik een iPad met uitleg over m?n missie”, vertelt Koen in Dag Allemaal.

“Ineens snapte ik waarom ik t?dens m?n opleidingstraject moest gaan abseilen en sloten moest leren kraken. Ik heb ook geleerd hoe bewegingsdetectoren, infraroodstralen en alle mogel?ke alarmen werken.” 

“Och, t?dens de opnameperiode was ik te druk bezig met Clouseau en ook met het Rode Neuzen-concert om de hele t?d aan m?n opdracht te denken. Ik had me voorgenomen alt?d m?n cool te bewaren, wat er ook gebeurde."