Er is eindelijk nog eens heel goed nieuws voor Bart De Pauw over zijn comeback op tv

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
We zijn nu bijna 2,5 jaar nadat de bom ontplofte in het gezicht van Bart De Pauw. De populaire tv-maker werd ontslagen bij de VRT na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Maar er is nu eindelijk wat goed nieuws voor Bart De Pauw. De VRT heeft CEO Paul Lambrechts ontslagen. Die zou destijds een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontslag van Bart.

‘Het persoonlijke optreden van Paul Lembrechts - het gebeurt zelden dat een CEO zo op de voorgrond treedt - werd destijds in mediakringen als ‘merkwaardig’ bestempeld’, staat er te lezen in Dag Allemaal. 

‘Want met z’n uitspraken ontnam hij Bart De Pauw de kans op een eerlijke verdediging. Al werd er in één adem aan toegevoegd dat Bart het zelf ook wel had gezocht door snel-snel zijn videoboodschap de wereld in te sturen. Lembrechts kon niet anders dan hard reageren, klonk het. En hij werd daar toen ook in gesteund. Door het VRT-personeel, dat hem op een applaus trakteerde.’

CEO Paul Lambrechts speelde een belangrijke rol bij het ontslag van De Pauw

 ‘En ook door z’n nummer twee, Peter Claes, die naast hem zat tijdens de eerste gesprekken met Bart waarin de klachten ter sprake kwamen. En toch, insiders vermoeden dat het vooral Paul Lembrechts was die voorstander was om alle bruggen met Bart De Pauw op te blazen. En laat diezelfde Lembrechts nu net ontslagen zijn door de Vlaamse regering, na een dispuut met Peter Claes.’ 

‘In zijn plaats is nu - ad interim - Leo Hellemans aangesteld als CEO. Hij had de teugels in handen tijdens enkele van Barts topjaren bij de VRT. Dat zou de deur op een kier kunnen zetten voor de gevallen tv-ster. Dat vermoeden wordt nog eens kracht bijgezet door een soort van hernieuwde populariteit van Bart, vooral dan bij jongeren.’