Peter Bulckaen heeft deze duidelijke mening over Mathias in ‘Familie’: “Ik kan dat heel goed begrijpen, ja”

door: Redactie
Afbeelding bron: VTM
Het heeft er in ‘Familie’ alle schijn van dat Mathias een passionele moord gepleegd heeft. In Dag Allemaal vertelt acteur Peter Bulckaen dat hij daar zelf niet toe in staat is, maar het wel kan begrijpen dat iemand een passionele moord pleegt.

“K?k, ’t valt natuurl?k niet goed te praten, maar ik kan zeer goed begr?pen dat iemand een passionele moord pleegt. K?k maar in de krant: relationele problemen liggen zó vaak aan de basis van misdr?ven...”, zegt Peter Bulckaen in Dag Allemaal.

“Zoiets gebeurt dikw?ls in een opwelling van jaloezie of woede, in een vlaag van zinsverb?stering. Hoe vaak hoor je niet: ‘Zo’n brave huisvader! Allez jong, dat hadden we nooit zien aankomen!’ Maar misschien is iemand wel zo moegetergd dat de stoppen ineens doorslaan? M?n vrouw is ooit jurylid geweest in een assisenzaak en z? zei dat zo’n jury echt moeil?ke beslissingen moet nemen.”

“Voor m?n vrouw was dat heftig. Want als jurylid begr?p je de achterliggende redenen beter: je beseft waarom iemand die nooit een vlieg kwaad zou doen, ineens door het lint is gegaan en iets onherroepel?ks gedaan heeft. En hoe erg dat is.”