Willy Sommers is er nog altijd niet goed van: “Een enorme mokerslag voor mij”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Professioneel gezien was het voor Willy Sommers andermaal een topjaar. Privé minder want de zanger verloor zijn moeder.

Het overlijden van Willy Sommers kwam er niet geheel onverwacht. . “Nee. We hebben haar b?na een jaar lang zien aftakelen. De laatste week was ze erg verzwakt. Haar lichaam was helemaal ‘op’ en ze was zwaar dementerend”, legt Willy Sommers uit in Dag Allemaal. 

“Op het einde werd ze beademd en lag ze aan het infuus. Toch zakte de grond onder m?n voeten weg op het moment dat de dokter ons aanraadde haar naar de palliatieve afdeling te brengen. Mama was dan wel 91, maar zoiets bl?ft een mokerslag.” 

"Mama was 91, maar zoiets blijft een mokerslag"

“We hadden haar nog enkele maanden in leven kunnen houden, maar wat had ze daar nog aan gehad? Dus hebben w? ingestemd. Alle baxters werden afgesloten: medic?nen, voedsel, drank. Haar doodsstr?d heeft uit eindel?k nog vier dagen geduurd.” 

“M?n zus en ik hebben elke dag van acht uur ’s morgens tot tien uur ‘s avonds b? haar gewaakt. Mama is uiteindel?k gestorven toen Viviane even weg was om een drankje te gaan halen. Daar heeft ze zich trouwens enorm schuldig over gevoeld."