Psychiater kan het niet geloven: “Deze straf had Guy Van Sande altijd moeten krijgen”
PMN
Psychiater kan het niet geloven: “Deze straf had Guy Van Sande altijd moeten krijgen”
Foto: Photonews

Guy Van Sande werd schuldig bevonden aan het gebruik van kinderporno. Hij kreeg van de rechter echter geen effectieve celstraf.

“Als psychiater die al ettelijke seksuele delinquenten behandelde, weet ik waarover ik spreek. Mijns inziens is de heer Van Sande een echte pedoiel waarbij het eventueel gebruik van drugs geen afbreuk doet aan deze diagnose. Het niet bestraffen van dergelijk laakbaar gedrag is voor vele mensen onbegrijpelijk”, luidt het in Dag Allemaal.

“Volgens mij, en volgens de psychiater expert aangeduid in dit onderzoek, heeft ambulante psychotherapie bij dergelijke personen, met vermoedelijk een antisociale persoonlijkheidsstoornis (in de volksmond psychopathie genoemd) weinig zin.” 

“Hij is niet beschuldigd van pedoseksuele daden, maar volgens mij blijft hij een gevaar voor de maatschappij omdat hij weinig empathie vertoont voor de slachtoffers en zich wentelt in een slachtofferrol. Een opname in een forensisch psychiatrische unit had nut kunnen hebben."

Meer nieuws

Meer nieuws

.