“Koning Albert moet nu niet komen klagen, het is zijn eigen schuld”

bron: Eigen berichtgeving
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Koning Albert lijdt volgens één van zijn advocaten enorm onder de hele situatie met Delphine Boël. Het zou niet goed gaan met de vorst.

Delphine Böel reageerde al door te zeggen dat ze de hele zaak veel liever binnenskamers had besproken dan in de media. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om koning Albert pijn te doen”, zegt ze.

Maar volgens de meeste mensen op de sociale media heeft Delphine zich niets te verwijten. “Je hoeft je niet schuldig te voelen”, zeggen ze. “Jij kan hier niets aan doen. Het is koning Albert die het zo gewild heeft. Dan moet hij nu niet komen klagen want dan is het zijn eigen schuld."