‘Om deze reden mag koning Albert van koningin Paola niet zeggen dat Delphine zijn dochter is’

bron: Het Nieuwsblad
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Nu koning Albert zijn DNA moet afstaan zijn alle ogen op hem gericht. De koning kan nu bijna niet anders meer dan toe te geven dat Delphine zijn dochter is.

Royaltywatchers houden er geen rekening mee dat Albert uit eigen beweging een DNA-staal zal afstaan. De voorbije jaren weigerde de koning elke vorm van toenadering en over de hele zaak wilde hij nooit iets kwijt. “Dat is een privéaangelegenheid”, luidde het telkens.

Maar nu komt Albert wel onder heel zware druk te staan. Als hij weigert om zijn DNA-staal af te staan is dat een schuldbekentenis. Waarom hij zijn DNA niet afstaan als dat hem kan vrijpleiten? Dan is hij ook in één keer van al die ellende verlost.

Al heeft het er natuurlijk alle schijn van dat hij wel de vader is van Delphine. En dus staat hij ook aan de andere kant onder druk. ‘Hij mag van koningin Paola geen DNA afstaan’, staat er te lezen in Het Nieuwsblad. ‘Die wil liever niet herinnerd worden aan het verleden.’