Raad voor Vreemdelingenbetwistingen fluit Francken terug, maar die waarschuwt: “Hier is het laatste woord nog niet over gezegd”

bron: Het Laatste Nieuws/Het Nieuwsblad
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken opnieuw teruggefloten. Dat staat vandaag te lezen in Het Laatste Nieuws.

Op 18 mei 2018 sloeg Yassine B. in paniek bij een politiecontrole omdat hij geen geldige papieren had. Hij vluchtte weg met zijn auto en daarbij leek het alsof hij een agent wou aanrijden. De onderzoeksrechter hield B. aan wegens poging tot doodslag.

Toen hij twee maanden in de gevangenis zat, betaalde zijn familie een borgsom. Toch kwam B. niet vrij. Hij kreeg een uitwijzingsbevel en moest naar een gesloten centrum.

Maar de RVV oordeelt nu dat B. niet uitgewezen mag worden. Volgens hen kan dat ook niet door de voorwaarden die het gerecht hem heeft opgelegd. 

Francken is het niet eens met deze redenering. “Het betreft een specifiek geval, dat niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden naar andere zaken”, reageert hij. “Bovendien zijn er ook raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling die zeggen dat de toepassing van de vreemdelingenwet niet moet onderdoen voor de toepassing van het strafrecht. Je mag deze uitspraak dus niet veralgemenen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.”