Francken gaat ingrijpen in Maximiliaanpark: “We gaan ze opsluiten en terugsturen naar hun land”

bron: Ter Zake
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De situatie aan het Brussels Maximiliaanpark wordt stilaan onhoudbaar. Dagelijks troepen er honderden migranten samen.

Het is een vergelijkbare situatie met vorig jaar. En dus kijkt iedereen weer naar staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Het is al drie jaar bezig”, reageert Francken in Ter Zake. 

“De groep is wel veranderd. Het ging toen mensen die asiel zouden aanvragen. We hadden toen veel Syriërs en Afghanen. Op dat moment konden we niet genoeg mensen registreren per dag op een correcte en veilige manier. Het gevolg was dat er een kamp was ontstaan aan het Maximiliaanpark van mensen die wachten op asiel.”

“Vandaag is het zo dat daar mensen zitten daar zitten en niet naar mijn dienst Vreemdelingenzaken willen komen voor een asiel te vragen. Ze kregen aan het Maximiliaanpark gratis eten en medische hulp en ze worden misschien opgepikt voor nog een slaapplaats ook.”

“Brussels burgemeester Philippe Close (PS) wil niet optreden. Het is een jaar geleden dat de politie er nog eens actie ondernam, op een kleine actie van vorige week na. Het is de taak van de lokale overheid van de veiligheid en openbare orde. Ze blijven in Brussel de illegalen pamperen om de N-VA aan te vallen. En dan zullen ze zeggen: ‘Francken en Jambon kunnen het niet aan”.

Maar wat moet er nu gebeuren met het Maximiliaanpark? We gaan ze opsluiten en terugsturen naar hun land”, gaat Francken verder. “Dan moet de Brusselse politie wel meewerken. Ik kan die mensen ook niet opvangen want de asielwet van 2007 staat dat niet eens wettelijk toe. En ik ga niet tegen de wet opereren, dat zou heel dom zijn. "