Prins Laurent heeft beslist om toch in beroep te gaan tegen zijn sanctie

bron: VTM-Nieuws
door: PMN
Het intrekken van een deel van zijn dotatie ligt prins Laurent nog zwaar op de maag. Zijn advocaat laat dat weten in een persbericht.

De plenaire Kamer besliste eerder de dotatie van prins Laurent met vijftien procent in te trekken. De regering wou een sanctie voor de prins, omdat die zonder toestemming in legeruniform een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade.

“Na zorgvuldig het institutionele en juridische kluwen van de situatie te hebben in overweging genomen, heeft prins Laurent van België beslist een annulatieberoep in te stellen tegen de sanctie die hem werd opgelegd”, luidt het bij Laurent zijn advocaat Laurent Arnauts.

"SCHENDING VAN FUDAMENTELE RECHTEN"
De advocaat zegt ook nog dat Laurent geen antwoord heeft gekregen op het voorstel dat hij onlangs nog liet vallen aan de regering. De prins wil zijn situatie en die van zijn familie te verduidelijken in een protocol ter aanvulling van de Dotatiewet. "Ook kan de prins onmogelijk instemmen met de schendingen van de fundamentele rechten die hem opnieuw te beurt zijn gevallen”, zo klinkt het.

"Het annulatieberoep, dewelke kortelings zal worden neergelegd, baseert zich onder andere op de schending zijn rechten van de verdediging en machtsoverschrijding.”