Koning Filip met 11,7 miljoen euro het op één na best betaalde staatshoofd, maar die kosten lopen nog verder op

bron: Jobat
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Veel monarchieën zijn er weliswaar niet meer, maar binnen de OESO, de vereniging van de 35 meest ontwikkelde landen, is koning Filip het op één na best betaalde staatshoofd. Dat komt door zijn dotatie.

Koning Filip krijgt jaarlijks een dotatie van 11,7 miljoen euro. Die vergoeding wordt ondergebracht in een ‘Civiele lijst’. Met die kosten moet de koning wel onder meer zijn eigen personeel betalen.

Naast die 11,7 miljoen euro moeten er nog wel wat kosten besteed worden aan de koning. Zo zijn er uitgaven op het vlak van ICT die worden overgenomen door de Kanselarij, worden officiële reizen naar het buitenland opgevangen door Buitenlandse Zaken, en moet ook de FOD Landsverdediging betaald worden, zijn er jaarlijks investeringen in de aankoop van kunst voor culturele promotie in het buitenland (dat valt onder Wetenschapsbeleid), en kost de Regie der Gebouwen een aardige duit (zo’n 5 miljoen euro). Daarnaast mogen ook de veiligheidskosten, die worden bekostigd door Binnenlandse Zaken, niet vergeten worden.

Professor Herman Matthijs, die verbonden is aan UGent en VUB, telde alles samen en nam in zijn berekening ook de dotaties mee van de ander leden van de koninklijke familie. Zo zou in 2014 het koningshuis ons land zo’n 39 miljoen euro gekost hebben.