Vanaf volgend schooljaar moeten Gentse stadsscholen hoofddoek toelaten

bron: Het Nieuwsblad
door: PMN
In de Gentse stadsscholen mogen vanaf volgend schooljaar moslimmeisjes hun hoofddoek dragen. Enkel wanneer meisjes onder druk worden gezet, kan de directie daar anders over beslissen.

Onlangs nog oordeelde de Tongerse rechtbank dat een groep moslima’s uit twee Maasmechelse scholen toch een hoofddoek mogen dragen, ondanks het algemene verbod in het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Er loopt nog wel een beroep, maar de Gentse onderwijsschepen, Elke Decruynaere (Groen), verandert nu al de regels in haar stad.

“De rechter oordeelde dat een algemeen verbod niet kan”, zegt ze in Het Nieuwsblad. “Enkel als de veiligheid of het schoolklimaat in een school in het gedrang komt is een verbod geoorloofd. Wij hebben dat principe nu als algemene regel in de schoolreglementen van onze middelbare scholen gegoten.”

HOOFDDOEK IN SLECHTS DRIE MIDDELBARE SCHOLEN
Afgelopen schooljaar was er geen verbod en had elke school zijn eigen reglement, maar een hoofddoek was slechts in drie van de zeven middelbare scholen toegelaten. “Met als gevolg dat sommige leerlingen een school kiezen op basis van het beleid rond de hoofddoek”, zegt Luc Heyerick, voorzitter van het lokale overlegplatform (LOP). “Niet meteen de beste motivatie bij een studie- en schoolkeuze.”

Gent lijkt nu precies het omgekeerde te doen dan in Antwerpen. Daar geldt sinds 2009 een algemeen hoofddoekenverbod op alle scholen. Al bestaat daar de kans dat die regel versoepelt zal worden. Het onderwijs is er van plan om een werkgroep samen te stellen met vertegenwoordigers uit alle netten om een antwoord te bieden op de groeiende diversiteit in de scholen. “Daar maakt ook de hoofddoek deel van uit”, zegt Kris Vanderoost, voorzitter van de stedelijke onderwijsraad.

Zelfs binnen het GO! – waar dus een algemeen verbod geldt voor heel Vlaanderen – rijzen nu stemmen om dat verbod te versoepelen of af te schaffen.