VTM

Dries Mertens en Kat Kerkhofs zijn nog een koppel maar hij heeft wel een zeer drastisch besluit genomen dat de wenkbrauwen doet fronsen

bron: TV-Familie
door: PMN
Vorig jaar beleefden Rode Duivel Dries Mertens en zijn vrouw Kat Kerkhofs een huwelijkscrisis. Die crisis zou intussen weer achter de rug liggen.

Naar de buitenwereld lijkt alles weer koek en ei te zijn, maar is dat wel zo? Financieel expert Thierry Debels ontdekte al dat Dries niet investeerde in haar nieuwe fitnesszaak. “Wat toch wel vreemd is voor een getrouwd koppel want Dries heeft een loon van 3,5 miljoen euro per jaar.”

Debels ontdekte dat Kat ook met Het Paleis nog een tweede firma heeft. “Die heeft ze samen met haar man Dries Mertens opgericht”, zegt hij. “Die firma dient om te factureren. Maar een vetpot is Het Paleis allerminst. Die firma heeft zelfs een negatief eigen vermogen. Wat wil zeggen dat er een zwaar verlies is geleden en dat het kapitaal bij wijze van spreken is opgevreten…”

“Ik heb ook ontdekt dat Dries ontslag heeft genomen als zaakvoerder in die firma. Of hij zijn ontslag heeft gegeven of gekregen, valt niet af te leiden uit die akte. Maar sowieso is Dries dus géén zaakvoerder meer van die firma die hij zelf met Kat heeft opgestart.”