Prins Laurent haalt stevig uit: “Ze hebben mij dat nooit vergeven en tot op heden zetten ze het mij nog altijd betaald! Wie wil nu zo’n leven?”

bron: Het Laatste Nieuws
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De Kamer besliste om een deel van de dotatie van prins Laurent in te trekken. De prins is daar bijzonder boos om.

Prins Laurent heeft een open brief gepubliceerd. In die brief uit hij zijn frustraties. Hij ziet zijn leven als een strijd en wil niet meer zwijgen. In de  brief neemt hij dan ook geen blad meer voor de mond. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

“Eigenlijk is mijn hele bestaan het voorwerp van een proces, en dat proces is al lange tijd geleden begonnen”, staat er te lezen in de brief. “Het wordt onafgebroken gevoerd in de media (...) Een waslijst aan onhandigheden, vergissingen, fouten. Jaar na jaar langer. Jaar na jaar bezwarender. Steeds à charge en nooit à décharge. Ik stel u de vraag: wie onder u zou bestand zijn tegen zo’n samenvatting van zijn leven?”

Volgens de prins wordt hij al jaren en jaren gesaboteerd. “Ik denk dat geen andere burger van dit land zijn leven lang met zulke hardnekkigheid werd geïnstrumentaliseerd (als een object behandeld worden, red.) en zijn projecten voortdurend gedwarsboomd door zijn familie en door grove nalatigheden van sommige politieke gezagdragers.”

Laurent heeft het ook over zijn huwelijk met prinses Claire. “De meesten weten het niet en velen doen alsof ze het vergeten zijn: sinds mijn prille jeugd sta ik ten dienst van mijn broer, mijn familie en de Staat. Ik heb niet mogen werken zoals ik wenste, noch projecten mogen uitwerken die mij zelfstandigheid hadden kunnen bieden. Ik moest zelfs toestemming vragen om te trouwen. En tot op heden zet men het mij betaald dat ik huwde met een vrouw die ik liefheb, maar geen titel noch fortuin heeft.”