Familie Staat er te gebeuren in Familie: Onverwachts voorstel van Veronique, spanning te snijden in de brouwerij
PMN

De fans van ‘Familie’ kunnen niet wachten tot maandag. Dan start de nieuwe week van hun favoriete soap.

Primo komt met een vooruitblik. Dit staat er de komende tijd te gebeuren in Familie’.

Louise schakelt de hulp in de van de bomma. Veronique kan Koen niet uit haar gedachten zetten. Thuis lopen de spanningen met Hanne intussen op.

Rudi en Zjef ergeren zich aan aan Mieke en Niko. Ze durven het echter niet aan te kaarten en zien zich genoodzaakt om hun feest te verplaatsen.

Cédric stoort zich aan het feit dat Yoko zo erg op haar onafhankelijkheid staat. Mathias is blij dat zijn adoptiezoon hem terug toelaat in zijn leven. Veronique besluit Hanne te helpen om haar creativiteit terug te krijgen.

Ze probeert haar ook te ontlasten met de zorg voor Gaston. Brigitte treedt haar zoon bij en druk Veronique met de neus op de feiten. Rudi steunt het idee van Cédric en vindt dat Zjef het een kans moet geven.

Mathias nodigt Cédric uit om bij hem en Vanessa te komen eten, mét Yoko. Jelle heeft Hanne iets op te biechten. Cédric uit voorzichtig zijn onzekerheden bij Yoko, maar zij lijkt hem niet serieus te nemen.

Hij polst of ze mee wil gaan eten bij Mathias en Vanessa. Veronique komt met een onverwacht voorstel. In de brouwerij is de spanning te snijden na een pittige discussie tussen Mieke & Niko en Rudi & Zjef. Ilja lijdt onder het verdriet van zijn mama Samira en vraagt aan Benny om op zoek te gaan naar een oplossing. Jan is gecharmeerd door Yoko’s speelsheid en kan maar moeilijk kwaad op haar zijn.

Hij vertelt haar een verhaal dat haar aan het denken zet. Veronique zet een belangrijke stap.

Meer nieuws

Meer nieuws

.