Martien Meiland houdt zich niet langer in: “Vreselijke man!”
COS

Een tijd geleden bracht Martien Meiland zijn biografie ‘Martien: van burgemeesterszoontje tot kasteelheer’ uit. Daar houdt hij zich niet langer in.

“Als psychiater die al ettelijke seksuele delinquenten behandelde, weet ik waarover ik spreek. Mijns inziens is de heer Van Sande een echte pedoiel waarbij het eventueel gebruik van drugs geen afbreuk doet aan deze diagnose. Het niet bestraffen van dergelijk laakbaar gedrag is voor vele mensen onbegrijpelijk”, luidt het in Dag Allemaal.

“Volgens mij, en volgens de psychiater expert aangeduid in dit onderzoek, heeft ambulante psychotherapie bij dergelijke personen, met vermoedelijk een antisociale persoonlijkheidsstoornis (in de volksmond psychopathie genoemd) weinig zin.” 

“Hij is niet beschuldigd van pedoseksuele daden, maar volgens mij blijft hij een gevaar voor de maatschappij omdat hij weinig empathie vertoont voor de slachtoffers en zich wentelt in een slachtofferrol. Een opname in een forensisch psychiatrische unit had nut kunnen hebben."

Meer nieuws

Meer nieuws

.